1. pl
 2. en
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
BUDOWA OGRODZENIA
formalności i wymogi prawne

Gdy chcemy wybudować ogrodzenie, wielu z nas ma wątpliwości co do strony formalnej tego przedsięwzięcia: czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, czy trzeba to zgłosić do urzędu i czy są jakieś wymogi co do wysokości/lokalizacji/typu ogrodzenia.
28 czerwca 2015 roku znowelizowano Prawo Budowlane, dzięki czemu proces stawiania prostych obiektów budowlanych jest łatwiejszy. Od tamtej pory wygląda to następująco:

 

 • Przy ogrodzeniach mających znajdować się od strony ulic, dróg i miejsc publicznych, oraz pomiędzy sąsiednimi działkami budowlanymi, NIE JEST wymagane pozwolenie na budowę, pod warunkiem, że mają one do 2,2 m wysokości, a żadna z jego części nie będzie stanowiła funkcji muru oporowego. Warto jednak sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki obowiązuje dla naszej działki) nie zabrania, bądź nie narzuca konkretnych rodzajów ogrodzeń.

 

 • Często zdarzają się sytuacje, kiedy między sąsiednimi działkami występuje różnica poziomów. Aby zapobiec obsuwaniu się terenu z wyżej położonej działki, trzeba wybudować ogrodzenie w formie muru oporowego. Tutaj Inwestor musi przygotować projekt ogrodzenia oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

 • Jeśli ogrodzenie będzie przekraczało wysokość 2,2 m, to taką budowę powinno się zgłosić. Zwłaszcza, jeżeli ma znajdować się na granicy sąsiadujących ze sobą działek. Do tego zgłoszenia należy dołączyć m.in. oświadczenie o prawie do nieruchomości. Trzeba tego dokonać 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. Wtedy też, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, geodeta powinien wytyczyć usytuowanie fundamentu pod nowe ogrodzenie.

 

 • Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie wolno montować ostrych elementów, takich jak drut kolczasty, a także innych ostro zakończonych, m.in: żyletek, tłuczonego szkła itp.

 

 • Furtka wejściowa oraz brama wjazdowa NIE MOGĄ otwierać się na zewnątrz działki, przy czym obie powinny być w jej obrębie. Dotyczy to również bram przesuwnych, których mechanizm, jak i przestrzeń przejazdu powinny znajdować się na działce Inwestora.

 

 • W zabudowie jednorodzinnej brama wjazdowa powinna mieć minimalną szerokość 2.4m, a furtka wejściowa na posesję min. 0.9m.

 

 

 • Zjazdu z drogi, czy bramy nie wolno dowolnie lokalizować i przed budową należy to uzgodnić z zarządcą drogi.

 

 • Każdy Inwestor budując ogrodzenie docelowe na działce musi wykonać je na swojej działce, chyba że pomiędzy sąsiadami uda się uzgodnić wspólne ogrodzenie – wtedy takie ogrodzenie stawia się na granicy, która wydziela działki sąsiadów.

 

 

 • Przy ogrodzeniach, znajdujących się na granicy sąsiednich działek należy do obustronnego obowiązku dbanie czy konserwacja bieżąca oraz koszta z tym związane, zaś NIE MA obowiązku do wspólnego przez sąsiadów ponoszenia kosztów budowy takiego ogrodzenia.

 

 • Ogrodzenie stawiane od strony ulicy, NIE MOŻE wychodzić poza linie rozgraniczające drogę, nawet jeśli granica działki przekracza te linie. Wtedy ogrodzenie musi być cofnięte do krawędzi linii rozgraniczających drogę, które znajdują się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 • Bez względu na to, czy budowa ogrodzenia podlega pozwoleniu lub zgłoszeniu, czy też nie, inwestor powinien wystąpić do urzędu gminy o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji, gdy tego planu nie ma, o warunki zabudowy i ogrodzenie budować zgodnie z wytycznymi, czy wymaganiami w nich zawartymi.

 

 • Pomimo złagodzenia przepisów Prawa Budowlanego, należy liczyć się z wymaganiami określonymi w innych przepisach.Na przykład w przypadku położenia posesji blisko cieków wodnych czy też rzek ogrodzenie powinno spełniać warunki Prawa Wodnego, które wymaga m.in. zachowania półtorametrowej odległości od linii brzegowej. Warto także pamiętać o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy ustawie o drogach publicznych, w przypadku których może pojawić się konieczność uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia z zarządcą sąsiadującej drogi.

 

21 lipca 2017

Informacje:

 

 

Kontakt:

 

JETRO Karol Walo
Świdry 1F

21-400 Łuków

tel: 25 798 68 48

mail: jetro@jetro.com.pl

 

© 2017 by Marcin Jodełko