Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

Audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

Do 1000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

szt.

Do 1000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła

szt.

Do 1000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

szt.

Do 500 zł

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące

m2 powierzchni przegrody

Do 150 zł

wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

m2 powierzchni

Do 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych

m2 powierzchni

Do 2000 zł

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jednostka

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek

instalacje wewnętrzne ogrzewania ciepłej wody użytkowe

Zestaw

Do 15000 zł

kolektory słoneczne

Zestaw

Do 8000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna***

Zestaw

Do 30000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

Zestaw

Do 10000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin

Zestaw

Do 20000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin

Zestaw

Do 10000 zł

węzeł cieplny

Zestaw

Do 10000 zł

system ogrzewania elektrycznego

Zestaw

Do 10000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej

Zestaw

Do 15000 zł

pompy ciepła powietrzne

Zestaw

Do 30000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Zestaw

Do 45000 zł

przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa*

Zestaw

Do 5000 zł

przyłącze cieplne*

Zestaw

Do 10000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne**

Zestaw

Do 8000 zł


* Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła
** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej
*** Koszt kwalifikowany instalacji za 1kWp wynosi maksymalnie 6000 zł

Grupa        

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w zł

Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)

I

Do 600

do 90%

do 10%

II

601-800

do 80%

do 20%

III

801-1000

do 70%

do 30%

IV

1001-1200

do 60%

do 40%

V

1201-1400

do 50%

do 50%

VI

1401-1600

do 40%

do 60%

VII

Powyżej 1600

do 30%

do 70%

 

  1. pl
  2. en
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Zasady programu, dotacje, pożyczki. 

Od 19 września 2018 można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację domu w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Program kierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych na takie działania jak: wymiana pieca centralnego ogrzewania, wykonanie ocieplania domu, ocieplenia stropów oraz wymię okien i drzwi. Wdrożeniem oraz obsługą rządowego programu czyste powietrze zajmują się Wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska.

 

04 grudnia 2018

Czyste powietrze jest rządowym programem którego celem jest zmniejszenie a w niektórych przypadkach całkowite wyeliminowanie emisji pyłów i innych szkodliwych substancji emitowanych przez domy jednorodzinne.
Program skupia się głównie wokół 3 obszarów poprawy parametrów energetycznych domów:
1. Wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe kotły piątej generacji
2. Wymiana okien i drzwi wejściowych w celu poprawienia parametrów energetycznych domu
3. Poprawienie izolacyjności budynku poprzez wykonanie lub modernizację docieplenia ścian zewnętrznych. 
Powyższe działania nie tylko powodują znaczącą poprawę jakości powietrza wokół nas ale również pozwalają zaoszczędzić znaczące środki na ogrzewaniu.
 

W ramach programu czyste powietrze można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
- Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
- Zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu
- Wymianę okien i drzwi
- Docieplenie zewnętrznych ścian budynku
- Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- Instalacja odnawialnych źródeł energii

1. Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu programu, zapoznanie się z regulaminem, formularzem wniosku, załącznikami...
2. Zbadanie potrzeb budynku. Chodzi o dokładne określenie stanu faktycznego oraz zdefiniowanie potrzeb budynków
3. Wypełnienie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie
4. Oględziny budynku przez pracownika WFOSiGW i potwierdzeni danych zawartych we wniosku
5. Podpisanie umowy na dofinansowanie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
6. Złożenie wniosku o płatności, pieniądze mogą być wypłacane w kilku transzach, po poszczególnych etapach realizacji projektu
7. Zakończenie inwestycji i wizyta przedstawiciela WFOSiGW w celu potwierdzenia wykonanych prac
8. Rozliczenie przedsięwzięcia po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela funduszu.

Podczas planowania prac modernizacyjnych, wykonywania obliczeń i audytów niezwykle istotne jest aby korzystać z dokumentacji technicznej planowanych do użycia produktów. Podstawą przyznania dofinansowania jest zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac zgodnie z wytycznymi projektu w taki sposób aby po zakończeniu modernizacji uzyskać finalnie odpowiednie parametry izolacyjne budynku.
Bardzo istotny wpływ na końcowy wynik audytu po wykonaniu prac ma jakość użytych materiałów oraz staranność wykonania prac.
Podczas wyboru materiałów należy również zwrócić na takie nieoczywiste rzeczy jak lista wyników badań materiałów budowlanych prowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej hurtowni.
 

Korzystając z programu Czyste Powietrze można odzyskać część poniesionych kosztów. Maksymalna kwota od której liczona jest dotacja wynosi 53 tysiące złotych. Jednak jeśli zostanie wykonana modernizacja za kwotę większą niż 53 tysiące pozostałą część a także część poniżej 53 tysięcy której nie obejmuje dotacja można sfinansować z bardzo nisko oprocentowanej pożyczki.

 

- Prowadzony jest w trybie ciągłym, wnioski są oceniane na bieżąco
- Wnioski są przyjmowane i oceniane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Terminy składania i rozpatrywania wniosków zmieszczone są na stronach WFOŚiGW

Program czyste powietrze - KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Program czyste powietrze - JAKICH MATERIAŁÓW UŻYĆ?

Program czyste powietrze - NA CO DOFINANSOWANIE?

Program czyste powietrze - KIEDY DOTACJA A KIEDY POŻYCZKA?

Program czyste powietrze - NABÓR WNIOSKÓW?

Zależność dofinansowania od dochodu

Procentowa wartość dofinansowania w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym liczonym za poprzedni pełny rok podatkowy (do końca 2018 roku dochód liczony jest za 2017) W poniższej tabeli zebrano procentowe progi dofinansowania zależnie od wysokości miesięcznego dochodu:

Program czyste powietrze - Krok po Kroku

Kompendium wiedzy:

Czyste powietrze. Na co można dostać dotację a na co pożyczkę?
- Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji - 53 tys złotych
- Minimalny koszt kwalifikowany inwestycji - 7 tys złotych
- Oprocentowanie zmienne pożyczki - max WIBOR 3M +70 pkt bazowych, nie więcej niż 2 procent rocznie.
- Planowany okres udzielenia pożyczki - 15 lat
- Możliwa karencja w spłacie ale max do czasu zakończenia inwestycji
- Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
- Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
- Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W poniższych tabelach zestawiono informacje na jakie elementy termomodernizacji można uzyskać dofinansowanie oraz kwoty do której takie dofinansowanie przysługuje:

Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach oraz do kontaktu z nami.
tel: 575 230 270
mail: m.jodelko@jetro.com.pl

W JETRO pomagamy naszym klientom na każdym etapie realizacji projektu z dotacją, zaczynając od planowania, poprzez zakup i montaż materiałów aż do końcowego rozliczenia projektu.
Współpracujemy z godnymi polecenia fachowcami w zakresie:
- wypełniania wniosków
- audytów energetycznych
- wykonywania elewacji budynków
- wentylacji i rekuperacji
- montażu kotłów i hydrauliki
- produkcji i montażu okien i drzwi
 

Informacje:

 

 

Kontakt:

 

JETRO Karol Walo
Świdry 1F

21-400 Łuków

tel: 25 798 68 48

mail: jetro@jetro.com.pl

 

© 2017 by Marcin Jodełko